Rebat 20SC – Thuốc Đặc Trị Nhện Gié, Nhện Đỏ, Bọ Xít Muỗi

17,000VND

Hoạt chất:

  • Pyridaben 150g/l
  • Fenpyroximate 50g/l