Thuốc Diệt Chuột Vifarat 0.005% AB (Cọp vằn)

15,000VND