Thuốc Trừ Sâu Lufen Extra 100EC Chai 100ml Đặc Trị Sâu Xanh Sâu Khoang

Original price was: 120,000VND.Current price is: 105,000VND.

Hoạt chất:

  • Emamectin benzoate 50 g/kg
  • Lufenuron 50 g/kg
  • Phụ gia vừa đủ