Phân BM Nitrophoska Perfect 15-5-20-1,2Mg+8S+TE | TH-AGRICARE | Vật Tư Nông Nghiệp Chính Hãng

Phân BM Nitrophoska Perfect 15-5-20-1,2Mg+8S+TE

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N) : 15%
  • Lân (P2O5) : 5%
  • Kali (K2O) : 20%
  • MgO: 2%
  • Lưu huỳnh(S): 8%
  • Fe: 0,06%
  • B: 0,02%
  • Zn: 0,01%