Phân BM Nitrophoska NPK 13-9-16-7S | TH-AGRICARE | Vật Tư Nông Nghiệp Chính Hãng

Phân BM Nitrophoska NPK 13-9-16-7S

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N): 13%
    • NO: 5%
    • Đạm NH4: 8%
  • Lân (P2O5): 9% *100% Lân dễ tiêu*
  • Kali (K2O): 16%  *100% Kali dễ tiêu*
  • Lưu huỳnh(S): 7%
  • Magie Oxide (MgO): 2%; Magie (Mg): 1,2%