Phân BM Nitrophoska NPK 15-15-15+2S | TH-AGRICARE | Vật Tư Nông Nghiệp Chính Hãng

Phân BM Nitrophoska NPK 15-15-15+2S

Giá: Liên hệ

Đạm (N): 15%

  • NO: 6%
  • Đạm NH4: 9%

Lân (P2O5): 15% *100% Lân dễ tiêu*

Kali (K2O): 15%  *100% Kali dễ tiêu*

Lưu huỳnh(S): 2%

Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu có từ nguồn nguyên liệu.