Ure Xanh Thái – Sitto Urea N46

  • Ure xanh thái Giúp kéo dài thời gian cung cấp đạm
  • Cây trồng khỏe, xanh lâu, bền màu
  • Tăng năng suất
  • Tiết kiệm chi phí