Phân BM Nitrophoska NPK 16-16-8+4S | TH-AGRICARE | Vật Tư Nông Nghiệp Chính Hãng

Phân BM Nitrophoska NPK 16-16-8+4S

Giá: Liên hệ

  • Đạm (N) : 16%
    • Đạm NO3 : 6%
    • Đạm NH4 : 10%
  • Lân (P2O5) : 16% *100% Lân dễ tiêu*
  • Kali (K2O) : 8% *100% Kali dễ tiêu*
  • Lưu huỳnh(S): 4%
  • Ca, Mg, Zn, Bo, Fe, Cu, Mn,…. có từ nguồn nguyên liệu.

Nitrophoska 16-16-8+4S là sự kế thừa lịch sử lâu đời, kết hợp với đổi mới công nghệ mạnh mẽ, để tạo ra dòng phân bón có chất lượng hàng đầu thế giới.