Phân Garsoni NPK 15-5-25+4S

 • Đạm: 15%
  •  Amon: 8%
  • Nitrate: 7%
 • Lân (P2O5): 5%
 • Kali (K2O): 25%
 • Lưu huỳnh (S): 4%
 • Magie (MgO): 150ppm
 • Sắt (Fe): 200ppm
 • Mangan (Mn): 100ppm
 • Boron: 100ppm
 • Kẽm (Zn): 100ppm
 • Màu sắc hạt: Trắng
 • Size hạt: 2-4mm
 • Đồng đều: 80-85%